Laatste nieuws

Digitale kloof in het toerisme

Toerisme is een belangrijke welvaartschepper op zowel mondiaal als lokaal niveau. Een passende verspreiding van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in deze sector kan de sociale en economische gevolgen verbeteren, waarvan veel burgers en organisaties in ontwikkelde en ontwikkelingslanden kunnen profiteren. Dit artikel analyseert de digitale kloof en stelt een geïntegreerd theoretisch kader voor om de relevante factoren te onderzoeken die leiden tot ongelijke toegang en gebruik van ICT voor toeristen en bestemmingen. Het integreert de technische, sociale en motiverende aspecten die voortvloeien uit de verschillende benaderingen van de digitale kloof om aan te tonen hoe deze factoren van invloed zijn op het vermogen van markten en bestemmingen om elkaar in een mondiale toeristische omgeving te ontmoeten en effectief te beïnvloeden.

Dit artikel presenteert een geïntegreerd theoretisch kader om de relevante factoren te onderzoeken die ongelijke toegang, gebruik en betrokkenheid bij ICT voor toeristen, bestemmingen en bedrijven genereren. Het bespreekt hoe deze factoren van invloed zijn op de capaciteit van markten en bestemmingen om elkaar wereldwijd te ontmoeten en met elkaar in contact te komen. Het artikel stelt een kader voor dat gebaseerd is op een multidisciplinaire aanpak die gebaseerd is op de herziening en aanpassing van de modellen voor de digitale kloof die in verschillende disciplines (informatiewetenschappen, economie, sociale en communicatiewetenschappen, politieke economie en onderwijs) zijn ontwikkeld voor het toerisme. Het model houdt rekening met de macro-ecologische omstandigheden waarin toeristen wonen en bedrijven en DMO’s opereren. De belangrijkste factoren en determinanten die het gedrag van de vraag en het aanbod bepalen, worden geïdentificeerd door de economische, sociale en motiverende aspecten die in de digitale kloofmodellen worden beschreven, te integreren met de op gedrag en intentie gebaseerde variabelen die in de studies over ICT-gebruik onder toeristen en toeristische bedrijven zijn gedefinieerd. Vervolgens wordt een reeks stellingen ontwikkeld om de discussie te sturen en verder onderzoek te doen op basis van het voorgestelde kader.

Toeristen en bestemmingen binnen ontwikkelde landen en tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden hebben te lijden onder een veelvoud aan technologische scheidslijnen (motiverend, fysiek, informatief, enz.), die leiden tot verschillende niveaus van digitale uitsluiting. Het wordt steeds duidelijker dat hightechtoeristen en -regio’s of -ondernemingen elkaar op een elektronische markt ontmoeten en rechtstreeks via elektronische kanalen met elkaar communiceren, waardoor er geen ruimtelijke concentratie van productie en distributie nodig is. Toeristen en bestemmingen met een gemiddelde of lage digitale toegankelijkheid zijn daarentegen nog steeds afhankelijk van analoge transacties en fysieke tussenpersonen voor de ontwikkeling van hun vakantieplanning en voor hun transacties. Het is dan ook verrassend dat de theorieën over de digitale kloof weinig aandacht hebben gekregen in de toeristische literatuur.

Het voorgestelde kader kan helpen bij de analyse van de digitale kloof in de markt voor eToerisme.

Er moet een aantal overwegingen worden gemaakt om richting te geven aan toekomstig onderzoek. Ten eerste moet, zoals verwacht, een reeks (eenvoudige of gewogen) indicatoren worden opgesteld om de positionering van de toeristische markten en bestemmingen te beoordelen, door de impact van de drie constructen te vertalen, en vervolgens van elke geactiveerde factor binnen elk construct, op het gedrag van de toeristen, alsook op de ontwikkeling van de bestemming en de lokale bedrijven. Ten tweede is verder onderzoek, ondersteund door kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, nodig om de verschillende aspecten van het kader te bevestigen of aan te vechten en om de indicatorenset te testen.

Alleen een uitgebreide discussie over alle soorten digitale kloof, met inbegrip van motivatie-, materiële, fysieke, vaardigheids- en gebruikskwesties, zal een uitgebreide kennisbasis opleveren om de digitale kloof effectief te verkleinen en de sociaal-culturele en economische inclusie van alle belanghebbenden in het toerisme te ondersteunen.

Link: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0047287509346843

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteer" klikt, gaat u hiermee akkoord.

Sluiten